خط مشی

ارتقاء تجهیزات و سطح علمی پرسنل
انجام تعهدات در راستای رضایت مشتری
توجه ویژه به بهداشت و ایمنی نیروی کار
تلاش جهت بهبود مستمر کیفیت محصولات تولیدی
تلاش جهت حفظ سهم از بازار و افزایش ظرفیت تولید
رعایت استانداردها و الزامات حفاظت، ایمنی و بهداشت حرفه ای به جهت صیانت از نیروی کار
رعایت الزامات قانونی و بهیه سازی مصرف انرژی به منظور حفاظت از محیط زیست در راستای توسعه سبز – توسعه پایدار

پیمایش به بالا